Plan zajęć

11IiE-SD

Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
  09:15 11:00 Inżynieria oprogramowania E dr inż. Agnieszka Lasota 427 A-29 20-02-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.