Plan zajęć

21IiE-SP

Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  17:00 18:30 Programowanie obiektowe 1 E mgr inż. Andrzej Majczak 214 A-29 21-02-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.