Plan zajęć

11ID-SP

Inżynieria danych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
2M 15:05 18:00 Algebra ogólna E dr Magdalena Łysakowska 223 A-29 18-02-2019; /
  17:00 19:00 Podstawy logiki i analizy ilościowej E dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 213 A-29 18-02-2019; /
Wtorek
2M 16:55 18:25 Analiza matematyczna 3 E prof. dr hab. Witold Jarczyk 218 A-29 19-02-2019; /
Środa
A.,B. 15:05 17:00 Podstawy programowania E dr Florian Fabiś 216 A-29 SD/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.