Plan zajęć

11ID-SP

Inżynieria danych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
A.,B. 15:05 17:00 Podstawy programowania E dr Florian Fabiś 216 A-29 SD/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.