Plan zajęć

41ID-SP

Inżynieria danych stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Piątek
RR 09:15 11:00 Równania różniczkowe z zastosowaniami E dr Tomasz Małolepszy 214 A-29 15-02-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.