Plan zajęć

31MAT-SP

Matematyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Środa
AL,SK 15:05 17:00 Algorytmy i struktury danych E dr Florian Fabiś 216 A-29 SD/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.