Plan zajęć

31E-B-NP

Biznes elektroniczny niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2018/2019

Kalendarz wyświetlający się w planie jest obowiązujący.

Grafik zjazdów wskazuje kiedy są zjazdy.

Czy jest to zjazd N czy P wskazane jest w kalendarzu z planu w kolumnie Terminy.

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  07:30 09:00 Przetwarzanie w chmurach L dr inż. Robert Szulim 507 A-2 NST_WIEA_Z/
  09:15 10:45 Systemy komunikacyjne E-biznesu W dr inż. Bartłomiej Sulikowski 109 A-2 NST_WIEA_Z N/
  09:15 10:45 Zarządzanie relacjami z klientami E dr inż. Łukasz Sobolewski 119 A-2 23-02-2019; 09-03-2019; /
  11:00 12:30 Systemy komunikacyjne E-biznesu L dr inż. Bartłomiej Sulikowski 212 A-2 NST_WIEA_Z N/
  12:45 14:15 Bezpieczeństwo elektroniczne W dr inż. Bartłomiej Sulikowski 109 A-2 NST_WIEA_Z N/
  14:30 16:00 Język angielski III/Język niemiecki III L mgr Jolanta Bąk 127 A-2 NST_WIEA_Z/
  16:15 17:45 Zarządzanie relacjami z klientami P dr inż. Łukasz Sobolewski 209 A-2 NST_WIEA_Z/
  18:00 19:30 Zarządzanie przedsiębiorstwem Ć mgr Karol Dąbrowski B111 A-11 16-02-2019; /
  19:35 21:00 Zarządzanie przedsiębiorstwem Ć mgr Karol Dąbrowski B111 A-11 16-02-2019; /
Niedziela
  08:25 09:45 Przetwarzanie w chmurach W dr inż. Anna Pławiak-Mowna 128 A-2 NST_WIEA_Z N/
  10:05 10:50 Eksploracja zasobów internetowych W dr hab. inż. Artur Gramacki 409 A-2 NST_WIEA_Z/
  11:00 12:30 Eksploracja zasobów internetowych P dr hab. inż. Artur Gramacki 409 A-2 NST_WIEA_Z/
  12:45 14:15 Modelowanie procesów biznesowych W dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk H129 A-10 NST_WIEA_Z/
  14:30 16:00 Modelowanie procesów biznesowych L dr inż. Grzegorz Pająk; dr inż. Iwona Pająk H221 A-10 NST_WIEA_Z/
  16:15 17:45 Zarządzanie przedsiębiorstwem W dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ H129 A-10 NST_WIEA_Z/
  18:00 19:40 Bezpieczeństwo elektroniczne L dr inż. Bartłomiej Sulikowski 212 A-2 NST_WIEA_Z N/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.