Plan zajęć

21ZARZ-SP

Zarządzanie stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  09:00 10:30 Nauka o organizacji E dr Dariusz Stankiewicz 140 A-0 21-02-2019; /II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.