Plan zajęć

21B-BM-SD

Biologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  10:05 13:55 PW1a - Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi W dr Artur Wandycz 203 A-8 17-01-2019; /
  10:48 12:02 Biologia molekularna drobnoustrojów W dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ 219 A-8 13-12-2018; 20-12-2018; /
  14:05 17:55 PW1a - Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Ć dr Artur Wandycz 203 A-8 17-01-2019; /
Piątek
A 08:00 12:30 Biologia molekularna drobnoustrojów L dr Justyna Mazurek-Popczyk 124 A-26 21-12-2018; 04-01-2019; 11-01-2019; 18-01-2019; 25-01-2019; /
  11:20 12:27 Kultury in vitro W dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ 219 A-8 14-12-2018; /
  12:50 13:25 Seminarium katedry KBiB S dr Dżamila Bogusławska; dr Elżbieta Heger; dr Beata Machnicka; prof. dr hab. Aleksander Sikorski 115 A-8 D/
A 13:40 15:55 Kultury in vitro L dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ 117 A-26 14-12-2018; /
B 14:00 18:30 Biologia molekularna drobnoustrojów L mgr Justyna Pisarska 124 A-26 21-12-2018; 04-01-2019; 11-01-2019; 18-01-2019; 25-01-2019; /
B 16:00 18:15 Kultury in vitro L dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ 117 A-26 14-12-2018; /
Nieregularne
A     Pracownia specjalizacyjna L dr Dżamila Bogusławska; dr Ewa Bok; dr Andrzej Jurkowski; dr Justyna Mazurek-Popczyk; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
A     Seminarium specjalizacyjne S dr Dżamila Bogusławska; dr Ewa Bok; dr Andrzej Jurkowski; dr Justyna Mazurek-Popczyk; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
B     Seminarium specjalizacyjne S dr Jan Cichocki; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Beata Machnicka; dr inż. Julia Nowak-Jary   D/
B     Pracownia specjalizacyjna L dr Jan Cichocki; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Beata Machnicka; dr inż. Julia Nowak-Jary   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.