Plan zajęć

41B-ST

Biologia stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Seminarium 7 S dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.