Plan zajęć

11BT-SP

Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  10:00 10:55 Podstawy biologii - egzamin poprawkowy E dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 118 A-8 21-02-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.