Plan zajęć

21O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  19:50 20:50 Biology of nature conservation W dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ 203 A-8 DP/
Wtorek
  10:00 12:15 Biology of nature conservation W dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ 203 A-8 DP/
Środa
  18:00 20:25 Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi/ Synantropizacja i urbanizacja kręgowców W dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ 117 A-8 12-12-2018; 23-01-2019; /
Czwartek
  12:05 15:18 Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi/ Synantropizacja i urbanizacja kręgowców W dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ 219 A-8 13-12-2018; 24-01-2019; /
Nieregularne
      Seminarium 3 S dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.