Plan zajęć

11ZPiPPP

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne niestacjonarne-zaoczne podyplomowe
semestr zimowy 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  07:40 09:10 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ć dr Ewaryst Kowalczyk 004 A-0 12-01-2019; /
  07:40 09:55 Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych W dr Ewaryst Kowalczyk 004 A-0 02-02-2019; /
  07:40 09:55 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ć dr Ewaryst Kowalczyk 004 A-0 15-12-2018; /
  07:45 12:15 Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-0 26-01-2019; /
  09:10 09:55 Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych W dr Ewaryst Kowalczyk 004 A-0 12-01-2019; /
  10:00 12:15 Elementy prawa administracyjnego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-0 15-12-2018; /
  10:00 13:00 Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-0 02-02-2019; /
  10:00 13:45 Elementy prawa administracyjnego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-0 12-01-2019; /
  12:30 14:00 Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Ć mgr inż. Marta Szpakowska 004 A-0 26-01-2019; /
  12:45 15:00 Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Ć mgr inż. Marta Szpakowska 004 A-0 15-12-2018; /
  14:00 14:45 Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-0 12-01-2019; /
  15:00 16:30 Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych W dr Ewaryst Kowalczyk 004 A-0 12-01-2019; /
Niedziela
  09:00 15:45 Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych W dr Ewaryst Kowalczyk 004 A-41 27-01-2019; /
  09:00 15:45 Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-41 13-01-2019; /
  10:00 13:00 Elementy prawa administracyjnego w zamówieniach publicznych W mgr Andrzej Tatara 004 A-41 16-12-2018; /
  13:30 15:00 Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Ć mgr inż. Marta Szpakowska 004 A-41 16-12-2018; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.