Plan zajęć

21F-ANG-NP17

Filologia/Filologia angielska niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Piątek
  15:15 16:45 Przedmiot do wyboru: Językowy savoir-vivre Ć dr hab. Joanna Gorzelana Aula I A-20 05-04-2019; 10-05-2019; 24-05-2019; /
  15:15 16:45 Przedmiot do wyboru: Nauczanie języka angielskiego dzieci Ć dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ Aula I A-20 22-03-2019; 12-04-2019; 17-05-2019; 31-05-2019; /
  17:00 18:30 Przedmiot do wyboru: Językowy savoir-vivre Ć dr hab. Joanna Gorzelana Aula I A-20 05-04-2019; 10-05-2019; 24-05-2019; 31-05-2019; /
  17:00 18:30 Przedmiot do wyboru: Nauczanie języka angielskiego dzieci Ć dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ Aula I A-20 22-03-2019; 12-04-2019; 17-05-2019; /
  18:40 20:10 Historia literatury angielskiej II Ć dr Mirosława Kubasiewicz Aula J A-20 22-03-2019; 05-04-2019; 12-04-2019; 10-05-2019; 17-05-2019; 24-05-2019; 31-05-2019; /
Sobota
  08:00 09:30 Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Mówienie K mgr Zbigniew Adaszyński G A-20 23-03-2019; 06-04-2019; 13-04-2019; 11-05-2019; 18-05-2019; 25-05-2019; 01-06-2019; /
  09:45 11:15 Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Czytanie K dr Aleksander Rzyman Aula J A-20 23-03-2019; 06-04-2019; 13-04-2019; 11-05-2019; 18-05-2019; 25-05-2019; 01-06-2019; /
  11:30 13:00 Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Pisanie K mgr Dariusz Nowosad 102 A-20 23-03-2019; 06-04-2019; 13-04-2019; 11-05-2019; 18-05-2019; 25-05-2019; 01-06-2019; /
  13:15 14:45 Gramatyka opisowa języka angielskiego II Ć dr Marek Kuczyński Aula J A-20 23-03-2019; 06-04-2019; 13-04-2019; 11-05-2019; 18-05-2019; 25-05-2019; 01-06-2019; /
  15:00 16:30 Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Słuchanie K mgr Richard Sharp 106 A-20 23-03-2019; 06-04-2019; 13-04-2019; 11-05-2019; 18-05-2019; 25-05-2019; 01-06-2019; /
  16:45 18:15 Język obcy nowożytny - język niemiecki Ć mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 06-04-2019; 11-05-2019; 25-05-2019; /gr. słabozaawansowana
  16:45 18:15 Język obcy nowożytny - język niemiecki Ć mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 23-03-2019; 13-04-2019; 18-05-2019; 01-06-2019; /gr. średniozaawansowana
  18:30 20:00 Język obcy nowożytny - język niemiecki Ć mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 06-04-2019; 11-05-2019; 25-05-2019; 01-06-2019; /gr. słabozaawansowana
  18:30 20:00 Język obcy nowożytny - język niemiecki Ć mgr Mirosława Nosewicz 102 A-20 23-03-2019; 13-04-2019; 18-05-2019; /gr. średniozaawansowana
Niedziela
  08:00 09:30 Proseminarium I S dr Agnieszka Kałużna 215 A-20 24-03-2019; 07-04-2019; 14-04-2019; 12-05-2019; 19-05-2019; 26-05-2019; 02-06-2019; /
  09:45 11:15 Dydaktyka języka angielskiego W dr Mariusz Kruk 218 A-20 WH-L-Niest/specj. nauczycielska
  11:30 13:00 Dydaktyka języka angielskiego Ć dr Mariusz Kruk 218 A-20 WH-L-Niest/specj. nauczycielska
  13:15 14:45 Dydaktyka języka angielskiego W dr Mariusz Kruk 218 A-20 24-03-2019; 07-04-2019; 14-04-2019; /specj. nauczycielska
  13:15 14:45 Dydaktyka języka angielskiego Ć dr Mariusz Kruk 218 A-20 12-05-2019; 19-05-2019; 26-05-2019; 02-06-2019; 16-06-2019; /specj. nauczycielska
  15:00 16:30 Dydaktyka ogólna W dr Małgorzata Szymczak 414 A-16 WH-L-Niest/specj. nauczycielska
  16:45 18:15 Dydaktyka ogólna W dr Małgorzata Szymczak 414 A-16 24-03-2019; 07-04-2019; 14-04-2019; /specj. nauczycielska
  16:45 18:15 Kompetencje nauczyciela Ć dr Małgorzata Szymczak 414 A-16 12-05-2019; 19-05-2019; 26-05-2019; 02-06-2019; 16-06-2019; /specj. nauczycielska
  18:30 20:00 Kompetencje nauczyciela Ć dr Małgorzata Szymczak 414 A-16 WH-L-Niest/specj. nauczycielska

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.