Plan zajęć

21PED-POWiP-SP

Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  09:45 11:15 Język angielski III K mgr Beata Burchardt 29 A-16 D/
  09:45 11:15 Język angielski III K mgr Marzena Lachowicz P104 A-16 D/
  09:45 11:15 Język angielski III K mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 229 A-16 D/
  09:45 11:15 Język niemiecki III K mgr Anna Kubrak 323 A-16 D/
  09:45 11:15 Język niemiecki III K mgr Beata Łapanowska 231 A-16 D/
  11:30 13:00 Proseminarium S dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 419 A-16 D/
  13:15 14:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I W dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 11 A-16 DN/
  13:15 14:45 Profilaktyka społeczna W dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ B A-16 DP/
  16:45 18:15 Profilaktyka społeczna Ć dr Lidia Wawryk 425 A-16 D/
  18:30 20:00 Diagnoza pedagogiczna W dr Tomasz Fetzki 10 A-20 DN/
Wtorek
  09:45 11:15 Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny W dr Joanna Frątczak-Müller B A-16 D/przedmiot do wyboru
  11:30 13:00 Pedagogika seksualna W dr Krzysztof Wąż P102 A-16 DN/
  13:15 14:45 Diagnoza pedagogiczna Ć dr Tomasz Fetzki 336 A-16 D/
  15:00 16:30 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym L dr Tomasz Fetzki 336 A-16 D/
Środa
  08:00 09:30 Pedagogika seksualna Ć dr Krzysztof Wąż 29 A-16 DN/
  09:45 11:15 Metodyka pracy z rodziną L dr Krzysztof Zajdel 425 A-16 D/
  13:15 14:45 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym W dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 10 A-20 08-05-2019; 29-05-2019; 12-06-2019; /
  18:15 19:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I L mgr Sandra Wojtowicz 425 A-16 D/
Czwartek
  11:30 13:00 Socjologia edukacji W dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ P102 A-16 D/przedmiot do wyboru
  17:05 18:35 Społeczne aspekty muzyki popularnej (oferta ogólnouczelniana) W dr Dorota Bazuń B A-16 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.