Plan zajęć

11PSP-SP

Pedagogika specjalna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 09:30 Język angielski I K mgr Beata Burchardt 29 A-16 D/grupa 1
  08:00 09:30 Język niemiecki I K mgr Beata Łapanowska 231 A-16 D/
  09:45 11:15 Spektrum zaburzeń autystycznych W dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 10 A-20 DP/
  09:45 11:15 Spektrum zaburzeń autystycznych Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 10 A-20 DN/
  11:30 13:00 Pedagogika lecznicza W dr Iwona Banach 336 A-16 DP/
  11:30 13:00 Pedagogika lecznicza Ć dr Iwona Banach 336 A-16 DN/
  13:15 14:45 Język angielski I K mgr Beata Burchardt 29 A-16 D/grupa 2
  13:15 14:45 Język niemiecki I K mgr Anna Kubrak 323 A-16 D/
  13:15 14:45 Język angielski I K mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 229 A-16 D/
  13:15 14:45 Język angielski I K mgr Marzena Lachowicz P104 A-16 D/
  15:00 16:30 Oligofrenopedagogika W dr Tomasz Fetzki 10 A-20 DP/
  15:00 16:30 Diagnoza psychopedagogiczna W dr Tomasz Fetzki 10 A-20 DN/
  16:45 18:15 Diagnoza psychopedagogiczna Ć dr Tomasz Fetzki 10 A-20 DN/
  16:45 18:15 Oligofrenopedagogika Ć dr Tomasz Fetzki 10 A-20 DP/
Wtorek
  08:00 09:30 Dydaktyka specjalna W dr Iwona Banach 324 A-16 DN/
  09:45 11:15 Dydaktyka specjalna Ć dr Iwona Banach 324 A-16 DN/
  11:30 13:00 Pedagogika społeczna W dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 DP/
  11:30 13:00 Pedagogika społeczna Ć dr Anna Korlak-Łukasiewicz 323 A-16 DN/
  13:25 14:55 Logopedia W dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ 439 A-16 DN/
  13:25 14:55 Logopedia Ć dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ 439 A-16 DP/
  15:00 16:30 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej W dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 10 A-20 DP/
  15:00 16:30 Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej Ć dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ 10 A-20 DN/
  16:45 18:15 Pedagogika resocjalizacyjna Ć dr Lidia Wawryk 428 A-16 DP/
Środa
  08:00 09:30 Pedagogika integracyjna i włączająca W dr Iwona Banach 323 A-16 DP/
  09:45 11:15 Pedagogika resocjalizacyjna W dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ 11 A-16 DP/
  10:15 11:15 Pedagogika lecznicza E dr Iwona Banach 336 A-16 19-06-2019; /
Czwartek
  08:00 14:00 Wychowanie fizyczne Ć     D/
  15:00 16:30 Psychologia kliniczna i psychopatologia W dr Marcin Florkowski P103 A-16 DP/
  16:45 18:15 Psychologia kliniczna i psychopatologia Ć dr Marcin Florkowski P103 A-16 DP/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.