Plan zajęć

2 WF-NP 17/18

Wychowanie fizyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  09:00 10:00 Metodyka wychowania fizycznego E dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ 6 A-38 07-09-2019; /
  12:00 13:00 Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna E dr Ewa Skorupka 6 A-38 07-09-2019; /Egzamin poprawkowy.

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.