Plan zajęć

21IiE-SP

Informatyka i ekonometria stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  09:15 10:45 Przetwarzanie i wizualizacja danych E dr Aleksandra Arkit 112 A-29 09-09-2019; /
  11:15 13:00 Statystyka matematyczna E dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ 218 A-29 02-09-2019; /
Wtorek
  09:15 11:00 Teoria gier E prof. dr hab. Andrzej Nowak 210 A-29 03-09-2019; /
Środa
  10:00 13:00 Bazy danych 2 E dr Anna Fiedorowicz 223 A-29 04-09-2019; /
Piątek
  09:15 11:00 Programowanie obiektowe 2 E mgr Grzegorz Arkit 205 A-29 13-09-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.