Plan zajęć

21MAT-SD

Matematyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2018/2019

Informacje o oznaczeniach podgrup zajęciowych można znaleźć na stronie Wydziału
PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
A,B 09:00 11:00 Równania różniczkowe cząstkowe E prof. dr hab. Michał Kisielewicz 218 A-29 02-09-2019; /
Wtorek
MK 11:00 13:00 Analiza funkcjonalna E prof. dr hab. Jerzy Motyl 223 A-29 10-09-2019; /
Czwartek
MK 11:00 13:00 Procesy stochastyczne 1 E prof. dr hab. Jerzy Motyl 223 A-29 12-09-2019; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.