Plan zajęć

31GRAFIKASP

Grafika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  16:40 18:10 Seminarium licencjackie Ć dr Lidia Głuchowska; dr Artur Pastuszek   D/
Czwartek
  18:50 20:20 Ochrona własności intelektualnej W dr Julia Gierałtowicz 105 A-24 D/co dwa tygodnie (N) 28.02.2019
Piątek
  10:00 14:00 Pracownia dyplomująca Ć     D/pracownia do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.