Plan zajęć

31MALARSP

Malarstwo stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  10:30 12:45 Pracownia dyplomująca Ć dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ 203 A-24; 207 A-24; 210 A-24 D/pracownia do wyboru
  12:50 14:20 Marketing sztuki Ć mgr Wojciech Kozłowski 017 A-24 D/
  14:30 16:45 Seminarium licencjackie Ć dr Artur Pastuszek   D/
Wtorek
  10:30 13:30 Pracownia dyplomujaca Ć     D/pracownia do wyboru
Czwartek
  09:45 11:15 Podstawy multimediów Ć dr Katarzyna Dziuba 206 A-24 D/
Piątek
  10:30 12:00 Rysunek Ć dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 D/pracownia do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.