Plan zajęć

11SWSD

Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra sztuki
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  09:55 11:25 Historia idei i doktryn artystycznych W dr Artur Pastuszek 114 A-24 D/
  11:30 14:30 Pracownia wolnego wyboru 1 Ć     D/pracownia do wyboru
Wtorek
  09:30 10:15 Proseminarium Ć dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ   D/
  10:30 12:45 Pracownia działań i projektów artystycznych Ć dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D/
  13:00 13:45 Interaktywne działania przestrzenne Ć dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D/moduł/multimedia
  13:00 13:45 Współczesne techniki malarskie Ć dr Barbara Bańda   D/moduł/malarstwo
  13:50 14:35 Komiks Ć mgr Szymon Teluk   D/moduł/malarstwo
  14:40 15:25 Graffiti i mural Ć mgr Sławomir Czajkowski   D/moduł/malarstwo
  16:05 16:50 Multimedia Ć mgr Wojciech Kozłowski 017 A-24 D/moduł/multimedia
Środa
  10:30 11:15 Animacja Ć mgr Łukasz Urbanowski 201 A-24 D/moduł/multimedia
  14:45 16:15 Krytyka artystyczna Ć mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 D/
  16:30 18:00 Społeczny kontekst działań artystycznych W mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 D/
Piątek
  10:30 13:30 Pracownia wolnego wyboru 2 Ć     D/pracownia do wyboru
  13:55 14:40 Projektowanie graficzne Ć dr Piotr Czech 201 A-24 D/moduł/grafika
  14:45 15:30 Grafika cyfrowa Ć dr Katarzyna Dziuba 206 A-24 D/moduł/grafika
  15:35 16:20 Grafika warsztatowa Ć   03 A-24; 106 A-24; 108 A-24 D/moduł/grafika; pracownia do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.