Plan zajęć

11SWSP

Sztuki wizualne stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 10:15 Pracownia działań i projektów artystycznych Ć dr Patrycja Wilczek-Sterna 205 A-24 D/
  10:30 12:00 Malarstwo Ć dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; mgr Szymon Teluk; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ 203 A-24; 207 A-24; 210 A-24 D/pracownia do wyboru
  12:30 14:00 Historia sztuki Ć mgr Mirosława Vierstra 105 A-24 D/
  14:30 16:00 Zagadnienia i tendencje w sztuce współczesnej Ć mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 D/
  16:10 17:40 Działania performatywne i multimedialne W mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 D/
  17:45 18:30 Działania performatywne i multimedialne Ć mgr Wojciech Kozłowski 114 A-24 D/
Wtorek
  08:30 10:00 Filozofia W dr Artur Pastuszek 105 A-24 D/wspólnie dla wszystkich kierunków - wykład co dwa tygodnie od 19.02.2019
Środa
  10:00 10:45 Historia fotografii W dr Ewa Jędrzejowska 114 A-24 D/pokój nr : 08,09,018/moduł/fotografia
  10:50 11:35 Historia fotografii Ć dr Ewa Jędrzejowska 105 A-24 D/pokój nr : 08,09,018/moduł/fotografia
  11:30 13:00 Wstęp do animacji W mgr Łukasz Urbanowski 201 A-24 D/moduł/media cyfrowe, projekt.graficzne; wykład co dwa tygodnie od 20.02.19
  11:40 13:10 Laboratorium techniki i technologii fotografii Ć mgr Tomasz Pastyrczyk   D/moduł/fotografia
  12:00 13:30 Alternatywne koncepcje edukacji Ć mgr Katarzyna Giedrojec 205 A-24 D/moduł/altern.formy edukacji
  13:15 14:45 Fotografia Ć mgr Tomasz Pastyrczyk   D/pokój nr 018/moduł/media cyfrowe,projekt.graficzne
  14:00 15:30 Pedagogika W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ   D/moduł/altern.formy edukacji
  16:15 17:45 Empatyczna komunikacja i relacje interpersonalne Ć mgr Justyna Dermont-Owsińska 114 A-24 D/moduł/altern.formy edukacji
Czwartek
  08:25 09:55 Edytory obrazu Ć mgr Joanna Fuczko 201 A-24 D/
  10:00 11:40 Rysunek Ć mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr Aleksandra Kubiak; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ 112 A-24; 202 A-24; 208 A-24 D/pracownia do wyboru
  11:45 13:15 Język obcy - angielski Ć mgr Joanna Simpson   D/
  13:20 15:35 Podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu Ć dr Katarzyna Dziuba 206 A-24 D/moduł/fotografia + moduł/media cyfrowe, projekt.graficzne
Piątek
  09:00 09:45 Struktury wizualne W prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski 105 A-24 D/wspólnie dla wszystkich kierunków
  10:00 11:30 Rzeźba Ć prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski 111 A-24 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.