Plan zajęć

11B-SP

Biologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 21:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   03-06-2019; /zajęcia terenowe
  10:35 12:25 Zoologia kręgowców W dr Jan Cichocki 117 A-8 06-05-2019; 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; 10-06-2019; /
A 12:38 14:15 Zoologia kręgowców L dr Jan Cichocki 216 A-8 06-05-2019; 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; 10-06-2019; /
  14:35 16:32 Chemia organiczna W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 18 A-8 06-05-2019; 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; 10-06-2019; /
Wtorek
  08:00 21:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   04-06-2019; /zajęcia terenowe
Środa
  08:00 21:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   05-06-2019; /zajęcia terenowe
Czwartek
  08:00 10:00 PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas W dr hab. Federico Morelli 117 A-8 06-06-2019; /
  10:15 11:15 Botanika systematyczna W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 115 A-8 D/
A 11:25 12:55 Botanika systematyczna L dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 204 A-8 D/
A 13:30 15:00 Chemia organiczna L dr inż. Julia Nowak-Jary 21 A-26 D/
Piątek
  08:00 10:00 PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas W dr hab. Federico Morelli 117 A-8 07-06-2019; /
  08:00 10:00 Podstawy ergonomii W dr Artur Wandycz 203 A-8 14-06-2019; /
  11:55 19:15 PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas W dr hab. Federico Morelli 117 A-8 07-06-2019; /
  11:55 19:15 PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas Ć dr hab. Federico Morelli   07-06-2019; /szczegóły do uzgodnienia z prowadzącym
  13:15 15:00 Podstawy ergonomii W dr Artur Wandycz 203 A-8 14-06-2019; /
  19:16 21:00 PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas Ć dr hab. Federico Morelli 117 A-8 07-06-2019; /szczegóły do uzgodnienia z prowadzącym
Nieregularne
      Zoologia kręgowców W/Z dr Jan Cichocki   D/
      Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć dr Dmytro Iakushenko   D/
      Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć dr Jan Cichocki   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.