Plan zajęć

11B-SP

Biologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  08:00 21:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   03-06-2019; /zajęcia terenowe
  10:35 12:25 Zoologia kręgowców W dr Jan Cichocki 117 A-8 15-04-2019; 06-05-2019; 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; 10-06-2019; /
A 12:38 14:15 Zoologia kręgowców L dr Jan Cichocki 216 A-8 18-02-2019; 25-02-2019; 04-03-2019; 11-03-2019; 18-03-2019; 25-03-2019; 01-04-2019; 08-04-2019; 15-04-2019; 06-05-2019; 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; 10-06-2019; /
Wtorek
  08:00 21:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   04-06-2019; /zajęcia terenowe
A 13:30 15:00 Biofizyka L dr Anna Timoszyk 205 A-8; 206 A-8 DI/
Środa
  08:00 21:00 Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców Ć dr Elżbieta Roland   05-06-2019; /zajęcia terenowe
  09:35 10:20 Biofizyka W dr Anna Timoszyk 219 A-8 10-04-2019; /
  09:35 11:05 Biofizyka W dr Anna Timoszyk 219 A-8 20-02-2019; 27-02-2019; 06-03-2019; 13-03-2019; 20-03-2019; 27-03-2019; 03-04-2019; /
Czwartek
A 08:20 09:57 PW3a - Wstęp do biotechnologii L dr Andrzej Jurkowski 206 A-8 21-02-2019; 28-02-2019; 14-03-2019; 21-03-2019; 28-03-2019; 04-04-2019; 11-04-2019; /
  10:15 11:15 Botanika systematyczna W dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 115 A-8 D/
A 11:25 12:55 Botanika systematyczna L dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 204 A-8 D/
A 13:30 15:00 Chemia organiczna L dr inż. Julia Nowak-Jary 21 A-26 D/
Piątek
  08:00 10:00 Podstawy ergonomii W dr Artur Wandycz 203 A-8 19-04-2019; 14-06-2019; /
  08:20 09:57 PW3a - Wstęp do biotechnologii W dr Andrzej Jurkowski 18 A-8 22-02-2019; 01-03-2019; 08-03-2019; 15-03-2019; 22-03-2019; 29-03-2019; 05-04-2019; /
  10:10 11:40 Chemia organiczna W dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ 219 A-8 D/
  13:15 15:00 Podstawy ergonomii W dr Artur Wandycz 203 A-8 22-02-2019; 08-03-2019; 19-04-2019; 14-06-2019; /
Nieregularne
      PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas W dr hab. Federico Morelli   D/
      PW2a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nas Ć dr hab. Federico Morelli   D/
      PW4a - Ekologia człowieka W dr hab. Martin Hromada, prof. UZ   D/
      Zoologia kręgowców W/Z dr Jan Cichocki   D/
      Ćwiczenia terenowe z botaniki Ć dr Dmytro Iakushenko   D/
      Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców Ć dr Jan Cichocki   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.