Plan zajęć

21B-BM-SD

Biologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
A     Pracownia specjalizacyjna L dr Dżamila Bogusławska; dr Ewa Bok; dr Andrzej Jurkowski; dr Justyna Mazurek-Popczyk; prof. dr hab. Michał Stosik; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
A     Seminarium specjalizacyjne S dr Dżamila Bogusławska; dr Ewa Bok; dr Andrzej Jurkowski; dr Justyna Mazurek-Popczyk; prof. dr hab. Michał Stosik; dr inż. Agnieszka Ważna   D/
B     Pracownia specjalizacyjna L dr Jan Cichocki; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Beata Machnicka; dr inż. Julia Nowak-Jary   D/
B     Seminarium specjalizacyjne S dr Jan Cichocki; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Beata Machnicka; dr inż. Julia Nowak-Jary   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.