Plan zajęć

31B-SP

Biologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Przedmiot wybieralny 18................................................................................................. L dr Andrzej Jurkowski   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.