Plan zajęć

11BT-MA-SD

Biotechnologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
A     Pracownia magisterska L WNB Pracownicy   D/
A     Seminarium magisterskie S WNB Pracownicy   D/
B     Pracownia magisterska L WNB Pracownicy   D/
B     Seminarium magisterskie S WNB Pracownicy   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.