Plan zajęć

11BT-MA-SD

Biotechnologia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
A 09:30 11:00 Metody chromatograficzne w analityce L dr inż. Iwona Sergiel 211 A-8 D/
B 11:05 12:35 Metody chromatograficzne w analityce L dr inż. Iwona Sergiel 211 A-8 D/
A 11:15 13:30 Ekologiczne aspekty w biotechnologii L dr Katarzyna Dancewicz 214 A-8 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; /
B 13:31 15:46 Ekologiczne aspekty w biotechnologii L dr Katarzyna Dancewicz 214 A-8 13-05-2019; 20-05-2019; 27-05-2019; /
A 14:25 15:55 Zwierzęta w biotechnologii L dr Jan Cichocki 216 A-8 D/
Wtorek
A 08:15 10:45 Analiza zmienności genetycznej L dr Renata Grochowalska 105 A-26 07-05-2019; 14-05-2019; /
B 08:30 11:00 Analiza zmienności genetycznej L dr Renata Grochowalska 214 A-8 21-05-2019; 28-05-2019; 04-06-2019; /
  10:46 12:29 Analiza zmienności genetycznej W dr Renata Grochowalska 105 A-26 07-05-2019; 14-05-2019; /
A 11:05 13:35 Analiza zmienności genetycznej L dr Renata Grochowalska 214 A-8 21-05-2019; 28-05-2019; 04-06-2019; /
B 12:30 15:00 Analiza zmienności genetycznej L dr Renata Grochowalska 105 A-26 07-05-2019; 14-05-2019; /
A 15:30 16:45 Nanobiotechnologia L dr inż. Andrzej Kasperski 214 A-8 07-05-2019; /
B 15:30 16:45 Nanobiotechnologia L dr inż. Andrzej Kasperski 214 A-8 21-05-2019; /
  16:55 17:40 Zwierzęta w biotechnologii W dr Elżbieta Roland 216 A-8 D/
Środa
  08:30 09:15 Metody chromatograficzne w analityce W dr inż. Iwona Sergiel 117 A-8 D/
  09:31 11:00 Ekologiczne aspekty w biotechnologii W dr Katarzyna Dancewicz 18 A-8 D/
A 13:05 15:15 Ekologiczne aspekty w biotechnologii L dr Katarzyna Dancewicz 214 A-8 08-05-2019; 22-05-2019; /
B 15:20 17:35 Ekologiczne aspekty w biotechnologii L dr Katarzyna Dancewicz 214 A-8 08-05-2019; 22-05-2019; /
Czwartek
A 08:00 11:45 Techniki znakowania cząsteczek biologicznych L dr Beata Machnicka 105 A-26 09-05-2019; 16-05-2019; 23-05-2019; /
B 12:00 15:45 Techniki znakowania cząsteczek biologicznych L dr Beata Machnicka 105 A-26 09-05-2019; 16-05-2019; 23-05-2019; /
Piątek
B 09:00 10:30 Zwierzęta w biotechnologii L dr Jan Cichocki a117 A-26 D/UWAGA! Spotkanie informacyjne 18.02.2019 o 14.25 sala 216 A8
  11:45 12:30 Nanobiotechnologia W dr Anna Timoszyk 219 A-8 07-06-2019; /
  11:45 13:15 Nanobiotechnologia W dr Anna Timoszyk 219 A-8 10-05-2019; 17-05-2019; 24-05-2019; 31-05-2019; /
  13:50 14:20 Seminarium specializacyjne S dr Dżamila Bogusławska; dr Beata Machnicka; prof. dr hab. Aleksander Sikorski 115 A-8 10-05-2019; 17-05-2019; 24-05-2019; 31-05-2019; 07-06-2019; /
Nieregularne
A     Seminarium magisterskie S WNB Pracownicy   D/
A     Pracownia magisterska L WNB Pracownicy   D/
B     Pracownia magisterska L WNB Pracownicy   D/
B     Seminarium magisterskie S WNB Pracownicy   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.