Plan zajęć

21BT-SP

Biotechnologia stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Konsultacje - Biologia komórki I prof. dr hab. Aleksander Sikorski 115 A-8 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.