Plan zajęć

11O-OZN-SD

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
A     Pracownia specjalizacyjna L WNB Pracownicy   D/
A     Seminarium specjalizacyjne S WNB Pracownicy   D/
B     Pracownia specjalizacyjna L WNB Pracownicy   D/
B     Seminarium specjalizacyjne S WNB Pracownicy   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.