Plan zajęć

21B-ST

Biologia stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Akarologia ewolucyjna W prof. dr hab. Grzegorz Gabryś   D/
      Seminarium 4 S dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ   D/
      Praktyka 2 Pra dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ   D/
      Migracje ptaków/ Czynniki regulujące liczebność populacji ptaków W prof. dr hab. Leszek Jerzak   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.