Plan zajęć

41B-ST

Biologia stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Czwartek
  16:00 18:15 Seminarium 8 S dr hab. Marian Giertych, prof. UZ 214 A-8 D/
Nieregularne
      Praktyka 4 Pra dr hab. Martin Hromada, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.