Plan zajęć

21O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Akarologia środowiskowa W prof. dr hab. Grzegorz Gabryś   D/
      Seminarium 4 S dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ   D/
      Praktyka 2 Pra dr hab. Marian Giertych, prof. UZ   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.