Plan zajęć

41O-ST

Ochrona środowiska stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Nieregularne
      Seminarium 8 S prof. dr hab. Leszek Jerzak   D/
      Praktyka 4 Pra prof. dr hab. Leszek Jerzak   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.