Plan zajęć

31LOG-SP

Logistyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2018/2019

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
A 09:40 11:10 Gospodarka magazynowa P mgr Przemysław Dulewicz F5 A-0 D/
III 11:20 12:50 0 Język obcy L mgr Jolanta Pacewicz-Johansson F7 A-0 D/
IV 11:20 12:50 0 Język obcy L mgr inż. Mariola Szajna 09b A-0 D/
V 11:20 12:50 0 Język obcy L mgr Krzysztof Wieliczko 13 A-5 D/
I 11:20 13:05 0 Język obcy L mgr Dawid Maciarz 9 A-5 D/
II 11:20 13:05 0 Język obcy L mgr Alicja Camona-Tyliszczak 16 A-5 D/
I 13:10 14:40 0 Język obcy L mgr Dawid Maciarz 9 A-5 D/
A 14:50 16:20 Prognozowanie gospodarcze L mgr Magdalena Wasylkowska 121 A-0 D/
IV 16:45 18:25 0 Język obcy L mgr inż. Mariola Szajna 09b A-0 D/
Wtorek
  09:40 12:30 Zarządzanie wiedzą W dr inż. Patrycja Łychmus 1 A-29 DP/
  13:00 14:30 Seminarium dyplomowe II S dr Maciej Kozaryn 5 A-5 DN/
B 13:10 14:40 Planowanie przepływu produkcji L mgr Beata Barnowska 147 A-0 DP/
A 16:25 17:55 Planowanie przepływu produkcji L mgr Beata Barnowska 147 A-0 D/
Środa
  08:00 09:30 Seminarium dyplomowe II S dr inż. Monika Michalska 119 A-0 DN/
  09:40 11:10 Logistyka zwrotna W dr Katarzyna Huk 006 A-0 DP/
B 11:20 12:50 Gospodarka magazynowa P mgr Przemysław Dulewicz 105 A-2 D/
  12:55 14:25 Seminarium dyplomowe II S dr Katarzyna Huk 16b A-0 DP/
  13:10 14:40 Prognozowanie gospodarcze W dr inż. Anna Łobos 115 A-29 DN/
  14:50 17:55 Planowanie przepływu produkcji W mgr Beata Barnowska; dr Paweł Szudra 115 A-29; 148 A-0 29-05-2019; 12-06-2019; /
  16:20 17:50 Seminarium dyplomowe II S dr inż. Anna Łobos 321 A-8 DP/
  18:50 20:20 Seminarium dyplomowe II S dr Jarosław Flakowski 10 A-5 D/
Czwartek
  08:00 09:30 Systemy informacji przestrzennej w transporcie W dr Agnieszka Perzyńska H044 A-10 DP/
  08:00 09:30 Seminarium dyplomowe II S dr Renata Manacka 113 A-0 D/
  08:00 09:30 Gospodarka magazynowa W dr Anna Ludwiczak 115 A-29 DN/
B 09:40 11:10 Prognozowanie gospodarcze L mgr Magdalena Wasylkowska 121 A-0 D/
  11:00 14:30 Seminarium dyplomowe II S prof. dr hab. Romuald Zalewski 132 A-0; 16 A-5 DP/
  12:30 14:00 Seminarium dyplomowe II S dr inż. Maciej Dzikuć 155 A-0 DN/
  12:46 14:16 Seminarium dyplomowe II S dr Anna Ludwiczak 131 A-0 DN/
  12:46 14:20 Seminarium dyplomowe II S dr hab. Dariusz Sobotkiewicz, prof. UZ 128 A-0 DP/
  12:50 14:20 Seminarium dyplomowe II S prof. dr hab. inż. Jan Skalik 09b A-0 DP/
  13:00 14:00 Seminarium dyplomowe II S dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 110 A-0 D/
  13:10 14:40 Seminarium dyplomowe II S dr inż. Dorota Kużdowicz 3 A-5 DP/
  14:31 16:00 Seminarium dyplomowe II S dr Agnieszka Perzyńska 16d A-0 DP/
  18:00 21:05 Planowanie przepływu produkcji W mgr Beata Barnowska; dr Paweł Szudra 006 A-0 23-05-2019; /
Piątek
A 08:00 09:30 Logistyka zwrotna L mgr Dariusz Lesicki F5 A-0 DN/
B 08:00 09:30 Logistyka zwrotna L mgr Dariusz Lesicki F5 A-0 DP/
A 09:40 11:10 Systemy informacji przestrzennej w transporcie P mgr inż. Wiesław Wasilewski 148 A-0 DP/
B 11:20 12:50 Systemy informacji przestrzennej w transporcie P mgr inż. Wiesław Wasilewski 148 A-0 DP/
  16:25 17:10 Seminarium dyplomowe II S dr Janina Jędrzejczak-Gas 4 A-5 DP/
  16:25 17:55 Ochrona własności intelektualnej W dr Cezary Kąkol 006 A-0 DP/
  16:25 17:55 Ochrona własności intelektualnej W dr Cezary Kąkol 1 A-29 DN/
  18:00 19:30 Seminarium dyplomowe II S dr inż. Marcin Relich 2a A-5 DN/
Sobota
  09:00 10:30 Język Obcy E mgr Alicja Camona-Tyliszczak; mgr Dawid Maciarz; mgr Jolanta Pacewicz-Johansson; mgr inż. Mariola Szajna; mgr Krzysztof Wieliczko 1 A-29; 115 A-29 07-09-2019; /II termin
  11:00 12:30 Język Obcy E mgr Alicja Camona-Tyliszczak; mgr Dawid Maciarz; mgr Jolanta Pacewicz-Johansson; mgr inż. Mariola Szajna; mgr Krzysztof Wieliczko 1 A-29; 115 A-29 22-06-2019; /I termin
Nieregularne
      Seminarium dyplomowe II S dr Marek Tomaszewski   D/
      Seminarium dyplomowe II S dr Sławomir Kotylak   D/
      Seminarium dyplomowe II S dr inż. Hanna Bortnowska   D/
      Seminarium dyplomowe II S dr inż. Krzysztof Graczyk   D/
      Seminarium dyplomowe II S dr inż. Paweł Kużdowicz   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.