Plan zajęć

51PR-NM

Prawo niestacjonarne-zaoczne jednolite magisterskie
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  07:30 09:00 Przygotowanie do aplikacji notarialnej II Ć dr Wiktor Trybka 010 A-41 25-01-2020; /
  09:05 10:35 Prawo ochrony środowiska W dr Wiktor Trybka 010 A-41 25-01-2020; /
  10:30 12:00 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych E dr Joanna Zdanowska 104 A-41 01-02-2020; /
  10:40 12:10 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych W dr Joanna Zdanowska 010 A-41 25-01-2020; /
  12:15 13:45 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Ć dr Joanna Zdanowska 010 A-41 25-01-2020; /
  13:50 15:20 Prawo pracy i ubezpieczen społecznych - kazuistyka Ć dr Joanna Zdanowska 010 A-41 25-01-2020; /
  15:25 16:55 Przygotowanie do aplikacji radcowskiej II Ć dr Piotr Kapusta 202 A-41 25-01-2020; /
  17:00 19:15 Prawo procedur podatkowych W dr Rafał Bucholski 010 A-41 25-01-2020; /
Niedziela
  07:30 09:00 Teoria i filozofia prawa W dr Grzegorz Góralczyk; dr Michał Stambulski 104 A-41 26-01-2020; /
  09:05 10:35 Przygotowanie do aplikacji adwokackiej II Ć dr Piotr Kapusta 104 A-41 26-01-2020; /
  10:40 12:10 Przygotowanie do aplikacji radcowskiej II Ć dr Piotr Kapusta 104 A-41 26-01-2020; /
  12:15 13:45 Kryminalistyka W dr Alfred Staszak 104 A-41 26-01-2020; /
  17:00 18:30 Kryminalistyka W dr Alfred Staszak 105 A-41 26-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.