Plan zajęć

33INF-SSI-SP

Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Piątek
  10:00 12:00 Programowanie gier 3D E dr inż. Marek Sawerwain 108 A-2 21-02-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.