Plan zajęć

43INF-SSI-SP

Informatyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
C 07:30 09:00 Seminarium dyplomowe II P dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ 412 A-2 D/
  09:15 10:40 Komunikacja interpersonalna W dr inż. Anna Pławiak-Mowna H044 A-10 DN/
  09:15 10:50 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ H044 A-10 DP/
B 11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 412 A-2 D/
Czwartek
  13:15 14:40 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem W dr inż. Grzegorz Łabiak H044 A-10 DN/
  13:15 14:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana H044 A-10 DP/
A 15:15 16:45 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. Roman Gielerak 412 A-2 D/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr inż. Jacek Kaniewski; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Paweł Szcześniak 115 A-2 D/
Nieregularne
A     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Andrzej Czajkowski; prof. dr hab. Roman Gielerak; dr hab. inż. Artur Gramacki; dr inż. Łukasz Hładowski; dr inż. Marcel Luzar; dr inż. Paweł Majdzik; dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ   D/
B     Seminarium specjalistyczne P dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr inż. Marek Kowal; prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; dr inż. Anna Pławiak-Mowna; dr inż. Marek Sawerwain; dr inż. Bartłomiej Sulikowski; prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak   D/
C     Seminarium specjalistyczne P dr inż. Andrzej Czajkowski; dr hab. inż. Artur Gramacki; dr inż. Łukasz Hładowski; dr inż. Paweł Majdzik; dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz; dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ; dr inż. Anna Pławiak-Mowna; dr inż. Marek Sawerwain; dr inż. Bartłomiej Sulikowski   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.