Plan zajęć

42E-EiE-SP

Elektrotechnika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
  07:30 09:00 Przedmiot ogólnouczelniany Sieci komputerowe i Internet W doc. dr inż. Emil Michta 508 A-2 D/
  11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek 119 A-2 25-11-2019; 02-12-2019; 09-12-2019; 13-01-2020; 20-01-2020; 27-01-2020; 30-01-2020; /
Wtorek
  09:15 10:40 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 108 A-2 DN/
  11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek 119 A-37 10-12-2019; /
Czwartek
  15:15 16:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana H044 A-10 DP/
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ; dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr inż. Jacek Kaniewski; dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Sozański; dr hab. inż. Paweł Szcześniak   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.