Plan zajęć

42AiR-KSSiD-SP

Automatyka i robotyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  13:15 14:40 Ochrona własności intelektualnej W dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ 111 A-2 DN/
  16:05 17:35 Seminarium dyplomowe II P prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 412 A-2 D/
Czwartek
  15:15 16:50 Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych W dr hab. Joanna Gorzelana H044 A-10 DP/
  17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek; dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr inż. Jacek Kaniewski; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Paweł Szcześniak 115 A-2 D/
Nieregularne
      Seminarium specjalistyczne P dr inż. Mariusz Buciakowski; dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ; dr inż. Marcel Luzar; dr inż. Paweł Majdzik; dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ; dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ; dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ; dr inż. Bartłomiej Sulikowski; prof. dr hab. inż. Marcin Witczak; dr inż. Piotr Witczak   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.