Plan zajęć

41AiREI-ST

Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Informatyka stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  17:00 18:25 Seminarium doktoranckie VII S prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov 128 A-2 26-11-2019; 10-12-2019; 07-01-2020; 21-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.