Plan zajęć

11BHP-ND

Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  07:25 09:05 Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy W dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 mWMP/
A 09:10 10:50 Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy P dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 mWMP/
  09:10 10:50 Antropometria i ergonomia W dr inż. Andrzej Lasota H209 A-10 mWMN/
A 10:55 12:35 Matematyczne wspomaganie decyzji L dr inż. Renata Kasperska H132 A-10 mWMP/
  10:55 12:35 Matematyczne wspomaganie decyzji W dr inż. Renata Kasperska H132 A-10 mWMN/
A 12:40 14:20 Bezpieczeństwo procesowe P dr Czesław Częstochowski B111 A-11 mWMP/
  12:45 14:15 Bezpieczeństwo procesowe W dr Czesław Częstochowski B111 A-11 mWMN/
  14:25 16:05 Zadania i metody pracy służby bhp W dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 mWMP/
  14:30 16:00 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy W dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 mWMN/
A 16:15 17:45 Metody i systemy zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w środowisku pracy P dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 mWM/
A 18:00 19:30 Zadania i metody pracy służby bhp P dr inż. Marek Rybakowski H209 A-10 mWMN/
Niedziela
A 09:15 10:45 Seminarium dyplomowe I S   B106 A-11 mWM/
A 10:55 12:35 Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy L dr inż. Dariusz Królik B106 A-11 mWMP/
  11:00 12:30 Charakterystyka zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku pracy W dr inż. Dariusz Królik B106 A-11 mWMN/
  14:25 16:05 Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Ć dr Maria Agnieszka Paszkowicz B106 A-11 mWMP/
  14:30 16:00 Ekonomika przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy W dr Maria Agnieszka Paszkowicz B106 A-11 mWMN/
  16:10 17:50 Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy Ć dr Maria Agnieszka Paszkowicz B106 A-11 mWMP/
  16:15 17:45 Zarządzanie społecznym środowiskiem pracy W dr Maria Agnieszka Paszkowicz B106 A-11 mWMN/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.