Plan zajęć

21BHP-ND

Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  09:10 10:50 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych W dr inż. Paweł Bachman H209 A-10 mWMP/
A 10:55 12:35 Bezpieczeństwo człowieka w systemach zautomatyzowanych L dr inż. Paweł Bachman H019 A-10 mWMP/
A 11:00 12:30 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych L dr Czesław Częstochowski H020 A-10 mWMN/
A 12:45 14:15 Komputerowo wspomagana diagnoza i projektowanie ergonomiczne L dr inż. Andrzej Lasota H222 A-10 mWM/
  14:25 16:05 Profesjologia Ć dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ B111 A-11 mWMP/
  14:30 16:00 Profesjologia W dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ B111 A-11 mWMN/
Niedziela
  10:55 12:35 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP Ć dr Aneta Klementowska B111 A-11 mWMP/
  11:00 12:30 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP W dr Aneta Klementowska B111 A-11 mWMN/
  12:45 14:15 Kształtowanie i badanie materiałów technicznych W dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ B212 A-11 mWMN/
A 14:30 16:00 Język obcy L mgr Agnieszka Florkowska 017 C-2 mWM/
  16:15 17:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Społeczne problemy zakładu pracy W dr Aneta Klementowska H129 A-10 mWM/
  17:50 19:20 Przedmiot ogólnouczelniany - Społeczne problemy zakładu pracy W dr Aneta Klementowska H129 A-10 24-11-2019; /
  17:50 19:30 Andragogika i problemy doskonalenia zawodowego służby BHP Ć dr Aneta Klementowska B108 A-11 08-12-2019; /
Nieregularne
      Seminarium dyplomowe III S dr inż. Remigiusz Aksentowicz; dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ; dr Grzegorz Dudarski; prof. dr hab. inż. Edward Kowal; dr inż. Krzysztof Łasiński; dr Ryszard Matysiak; dr inż. Marek Rybakowski   mWM/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.