Plan zajęć

31BHP-IBP-NP

Bezpieczeństwo i higiena pracy niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  07:25 09:05 Ocena ryzyka zawodowego W dr inż. Remigiusz Aksentowicz B106 A-11 mWMP/
  07:30 09:00 Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy W dr Grzegorz Dudarski B104 A-11 mWMN/
  09:10 10:50 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem W dr inż. Andrzej Lasota H132 A-10 mWMP/
  09:15 10:45 Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym W dr inż. Remigiusz Aksentowicz B106 A-11 mWMN/
  10:55 12:35 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa Ć dr inż. Andrzej Lasota B106 A-11 mWMP/
  11:00 12:30 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa W dr inż. Andrzej Lasota B106 A-11 mWMN/
A 12:45 14:15 Ocena ryzyka zawodowego L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B311 A-11 mWM/
B 12:45 14:15 Seminarium dyplomowe I S dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ B106 A-11 mWM/
A 14:30 16:00 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L dr inż. Andrzej Lasota H222 A-10 mWM/
B 14:30 16:00 Ocena ryzyka zawodowego L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B311 A-11 mWM/
A 16:15 17:45 Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy L dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 mWM/
B 16:15 17:45 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L dr inż. Andrzej Lasota H222 A-10 mWM/
A 18:00 19:30 Seminarium dyplomowe I S dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ B111 A-11 mWM/
B 18:00 19:30 Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy L dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 mWM/
Niedziela
A 07:25 09:05 Projektowanie procesów technologicznych L dr Mirosław Matyjaszczyk B111 A-11 mWMP/
B 07:25 09:05 Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B311 A-11 mWMP/
B 07:30 09:00 Projektowanie procesów technologicznych L dr Mirosław Matyjaszczyk B111 A-11 mWMN/
  09:15 10:45 Język obcy IV L mgr Danuta Chlebicz B311 A-11 mWM/j.niemiecki
A 10:55 12:35 Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B311 A-11 mWMP/
  11:00 12:30 Projektowanie procesów technologicznych W dr Mirosław Matyjaszczyk B101 A-11 mWMN/
  12:45 14:15 Język obcy IV L mgr Agnieszka Florkowska 017 C-2 mWM/
  14:25 16:05 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Ć dr inż. Marek Rybakowski H129 A-10 mWMP/
  14:30 16:00 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP W dr inż. Marek Rybakowski H129 A-10 mWMN/
A 16:10 17:50 Metodyka prac służb BHP L mgr inż. Beata Zawadzka B112 A-11 mWMP/
  16:15 17:45 Metodyka prac służb BHP W mgr inż. Beata Zawadzka B112 A-11 mWMN/
B 18:00 19:30 Metodyka prac służb BHP L mgr inż. Beata Zawadzka B112 A-11 mWMN/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.