Plan zajęć

31BHP-IBP-SP

Bezpieczeństwo i higiena pracy stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
A 07:30 09:00 Ocena ryzyka zawodowego L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 DII/
B 07:30 09:00 Ocena ryzyka zawodowego L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 27-01-2020; /
A 09:15 10:45 Ocena ryzyka zawodowego L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 27-01-2020; /
B 09:15 10:45 Ocena ryzyka zawodowego L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 DII/
  11:15 12:50 Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy W dr Grzegorz Dudarski H131 A-10 DP/
  11:15 12:50 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem W dr inż. Andrzej Lasota B112 A-11 DN/
A 13:15 14:45 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L dr inż. Andrzej Lasota B202 A-11 D/
B 13:15 14:45 Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy L dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 D/
A 15:00 16:30 Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy L dr Grzegorz Dudarski H101 A-10 D/
B 15:00 16:30 Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem L dr inż. Andrzej Lasota B202 A-11 D/
Wtorek
  09:15 10:50 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa Ć dr inż. Andrzej Lasota H131 A-10 DN/
  11:15 12:50 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP W dr inż. Marek Rybakowski H129 A-10 DN/
  13:15 14:50 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Ć dr inż. Marek Rybakowski H129 A-10 DN/
  15:15 16:50 Metodyka prac służb BHP W mgr inż. Beata Zawadzka H129 A-10 DN/
A 17:00 18:35 Metodyka prac służb BHP L mgr inż. Beata Zawadzka B112 A-11 DP/
B 17:00 18:35 Metodyka prac służb BHP L mgr inż. Beata Zawadzka B112 A-11 DN/
Środa
  09:15 10:50 Fizjologia pracy i higiena przemysłowa W dr inż. Andrzej Lasota B411 A-11 DP/
  09:15 10:50 Ocena ryzyka zawodowego W dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 DN/
  11:15 12:50 Projektowanie procesów technologicznych W dr Mirosław Matyjaszczyk B411 A-11 DP/
  11:15 12:50 Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym W dr inż. Remigiusz Aksentowicz H131 A-10 DN/
A 13:15 14:50 Projektowanie procesów technologicznych L dr Mirosław Matyjaszczyk H132 A-10 DN/
B 13:15 14:50 Projektowanie procesów technologicznych L dr Mirosław Matyjaszczyk H132 A-10 DP/
A 15:00 16:35 Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 DN/
B 15:00 16:35 Zarządzanie BHP i ryzykiem zawodowym L dr inż. Remigiusz Aksentowicz B112 A-11 DP/
Czwartek
B 11:00 12:30 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz B111 A-11 D/
B 12:40 14:10 Język niemiecki L mgr Danuta Chlebicz B111 A-11 D/
A 13:15 14:45 Język obcy IV L mgr Agnieszka Florkowska 017 C-2 D/
Nieregularne
A     Seminarium dyplomowe I S prof. dr hab. inż. Edward Kowal   D/
B     Seminarium dyplomowe I S prof. dr hab. inż. Edward Kowal   D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.