Plan zajęć

12ZiIP-ND

Zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
A 07:25 09:05 Technologie internetowe w logistyce L dr inż. Małgorzata Śliwa H222 A-10 mWMN/
  09:10 10:50 Programowanie obiektowe Ć dr inż. Iwona Pająk B104 A-11 mWMN/
  10:55 12:35 Technologie internetowe w logistyce W dr inż. Małgorzata Śliwa H129 A-10 mWMN/
  10:55 12:35 Metody i techniki zarządzania produkcją W prof. dr hab. Taras Nahirny H129 A-10 mWMP/
A 12:40 14:20 Technologie internetowe w logistyce L dr inż. Marek Sałamaj B202 A-11 mWMP/
A 14:25 16:05 Zarządzanie projektem i innowacjami P dr inż. Wojciech Babirecki H130 A-10 mWMP/
A 14:30 16:00 Organizacja systemów produkcyjnych P dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ B212 A-11 mWMN/
  16:10 17:50 Programowanie obiektowe W dr inż. Grzegorz Pająk H129 A-10 mWMP/
  16:15 17:45 Organizacja systemów produkcyjnych W dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ H129 A-10 mWMN/
  17:55 19:35 Systemy wspomagania decyzji W prof. dr hab. Taras Nahirny H129 A-10 mWMP/
  18:00 19:30 Zarządzanie projektem i innowacjami W dr inż. Wojciech Babirecki H129 A-10 mWMN/
A 19:40 21:00 Seminarium problemowe S prof. dr hab. Taras Nahirny B208 A-11 07-12-2019; /
Niedziela
  07:25 09:05 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie W doc. dr inż. Julian Jakubowski B213 A-11 mWMP/
  07:30 09:00 Podstawy metodologii badań naukowych W dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ H129 A-10 mWMN/
A 09:10 10:50 Podstawy metodologii badań naukowych P dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ H209 A-10 mWMP/
A 09:15 10:45 Zintegrowane systemy zarządzania P dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ B301 A-11 15-12-2019; /
A 10:55 12:35 Systemy wspomagania decyzji P prof. dr hab. Taras Nahirny B301 A-11 mWMP/
A 11:00 12:30 Metody i techniki zarządzania produkcją L prof. dr hab. Taras Nahirny B104 A-11 mWMN/
  12:40 14:20 Zarządzanie strategiczne W dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ H129 A-10 mWMP/
  12:45 14:15 Zintegrowane systemy zarządzania W dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ H129 A-10 mWMN/
A 14:25 16:05 Zintegrowane systemy zarządzania P dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ B202 A-11 12-01-2020; /
A 14:30 16:00 Metody i techniki zarządzania produkcją L prof. dr hab. Taras Nahirny B208 A-11 mWMN/
A 16:10 17:50 Programowanie obiektowe L dr inż. Marek Sałamaj B113 A-11 mWMP/
A 16:15 17:45 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie L doc. dr inż. Julian Jakubowski H222 A-10 mWMN/
A 18:00 19:30 Zarządzanie strategiczne P dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ B113 A-11 mWM/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.