Plan zajęć

11PED-POWiP-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  08:00 10:15 Wprowadzenie do psychologii W dr Urszula Gembara B A-16 25-01-2020; /
  10:45 13:00 Wstęp do pedagogiki Ć dr Iwona Banach 323 A-16 25-01-2020; /
  13:15 14:00 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Ć dr Ewa Nowacka-Chiari; dr Hanna Uździcka 20 A-16 25-01-2020; /
  14:15 16:30 Emisja i higiena głosu K dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ 418 A-16 25-01-2020; /
  16:45 19:00 Wprowadzenie do socjologii W dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl B A-16 25-01-2020; /
Niedziela
  08:00 10:15 Komunikacja i trening interpersonalny L dr Ewa Szumigraj 425 A-16 26-01-2020; /
  10:00 11:00 Wstęp do pedagogiki E dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 36 A-16 02-02-2020; 16-02-2020; /
  10:30 12:45 Niedostosowanie społeczne Ć dr Tomasz Fetzki 10 A-20 26-01-2020; /
  13:00 15:15 Wstęp do pedagogiki W dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ B A-16 26-01-2020; /
  15:30 17:45 Teoretyczne podstawy wychowania W dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ B A-16 26-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.