Plan zajęć

21PED-RESO-NP

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  08:00 11:15 Pedagogika rodziny Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 25-01-2020; /
  11:30 14:45 Język angielski II K mgr Beata Burchardt 31 A-16 25-01-2020; /
  11:30 14:45 Język angielski II K mgr Marzena Lachowicz 324 A-16 25-01-2020; /
  11:30 14:45 Język niemiecki II K mgr Beata Łapanowska 29 A-16 25-01-2020; /
  15:00 19:00 Podstawy dydaktyki ogólnej Ć dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 419 A-16 25-01-2020; /
Niedziela
  08:00 10:15 Podstawy dydaktyki ogólnej W dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ 11 A-16 26-01-2020; /
  10:30 12:45 Współczesne teorie wychowania W dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ B A-16 26-01-2020; /
  11:00 12:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia I dr Marcin Florkowski P2 A-16 23-02-2020; /
  13:00 14:30 Psychologia zdrowia i psychopatologia I dr Marcin Florkowski C A-16 02-02-2020; /
  13:00 15:15 Pedagogika penitencjarna Ć dr Ernest Magda 20 A-16 26-01-2020; /
  15:30 19:30 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym K dr Ernest Magda 20 A-16 26-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.