Plan zajęć

11PED-POWiP-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  08:00 11:15 Seminarium magisterskie I S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 25-01-2020; /
  11:30 13:00 Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce Ć dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 25-01-2020; /
  13:15 14:45 Pedagogika specjalna Ć dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 9 A-20 25-01-2020; /
  15:00 17:15 Pedagogika ogólna Ć dr Anita Famuła-Jurczak 428 A-16 25-01-2020; /
Niedziela
  08:00 09:00 Pedagogika ogólna E dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ 36 A-16 02-02-2020; 16-02-2020; /
  08:00 10:15 Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych L dr Jacek Jędryczkowski 345 A-16 26-01-2020; /
  10:01 11:00 Metodologia badań społecznych E dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 20 A-16 02-02-2020; /I termin
  10:01 11:00 Metodologia badań społecznych E dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 20 A-16 16-02-2020; /
  10:30 12:45 Metodologia badań społecznych Ć dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl 419 A-16 26-01-2020; /
  13:00 15:15 Nowe media w edukacji L dr Jarosław Wagner 12a A-16 26-01-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.