Plan zajęć

21PED-EPiW-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
gr.2 08:00 10:15 Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 25-01-2020; /
gr.1 10:30 12:45 Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym K mgr Klaudia Żernik 336 A-16 25-01-2020; /
gr.2 10:30 12:45 Diagnoza pedagogiczna Ć dr Tomasz Fetzki 10 A-20 25-01-2020; /
gr.1 13:00 15:15 Diagnoza pedagogiczna Ć dr Tomasz Fetzki 10 A-20 25-01-2020; /
gr.2 13:15 16:30 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 25-01-2020; /
gr.1 16:45 20:00 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 25-01-2020; /
Niedziela
  08:00 10:15 Wykład monograficzny: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 26-01-2020; /przedmiot do wyboru
  10:30 12:45 Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 26-01-2020; /Zajęcia przeniesione z dnia 26.10.2019 r.
  12:00 13:30 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu E dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ B A-16 02-02-2020; /
  13:00 15:15 Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 26-01-2020; /Zajęcia przeniesione z dnia 26.10.2019 r.
  15:30 17:45 Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu W dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 334 A-16 26-01-2020; /Zajęcia przeniesione z dnia 26.10.2019 r.
  15:30 20:15 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ C A-16 26-01-2020; /przedmiot do wyboru/Wykład przeniesony z dnia 07 i 14.12.2019

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.