Plan zajęć

21PED-POWiP-ND

Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
  08:00 10:15 Współczesne problemy opieki i wychowania W dr Krzysztof Zajdel 323 A-16 25-01-2020; /
  10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania Ć dr Krzysztof Zajdel 34 A-16 25-01-2020; /
sem.1 13:15 14:45 Seminarium magisterskie III S dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 425 A-16 25-01-2020; /
  15:00 19:00 Poradnictwo pedagogiczne Ć dr Helena Ochonczenko 20 A-16 25-01-2020; /
Niedziela
  08:00 10:15 Wykład monograficzny: Teoria decyzji W dr Anita Famuła-Jurczak B A-16 26-01-2020; /przedmiot do wyboru
  10:30 12:45 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ć dr Krzysztof Wąż 229 A-16 26-01-2020; /
  15:30 20:15 Wykład monograficzny: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych ko W dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ C A-16 26-01-2020; /przedmiot do wyboru/Wykład przeniesony z dnia 07 i 14.12.2019

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.