Plan zajęć

1RAT-NP 19/20

Ratownictwo medyczne niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr zimowy 2019/2020

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Sobota
ćwA 08:00 11:00 Anatomia L dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ 0.15 O 07-03-2020; /

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.